OCD - Område - Download

Nu kan du selv!

Det ser ud til tvangstanker og tvangshandlinger ofte har en sammenhæng med angst. Det kan være forskellige grader af angst for, hvad der sker, hvis man ikke ex udfører bestemte handlinger.

Angst kan være meget ubehagelig at opleve. Det kan opleves så ubehageligt, at man tror, man er ved at dø. Samtidig ser det ud til, angst blot er en måde, vi kan blive gjort opmærksom på, at måder, vi lever på, ikke passer til os.

OCD er en engelsk forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder. På dansk hedder det tvangstanker og tvangshandlinger.

Det tvangsmæssige ligger i, at det er tanker, man bliver ved med at tænke – eller handlinger, man oplever, man er nødt til at udføre.

Tvangstanker og tvangshandlinger er en måde, man kan håndtere de udfordringer, livet rummer.
Livets udfordringer er de reaktioner, vi mærker i kroppen, i forbindelse med forskellige situationer, vi er i. Det kan være ex uro, hjertebanken, at man ryster, at man sveder, at halsen snører sig sammen, at man kaster op, spændinger, smerter. Disse reaktioner må på en eller anden måde håndteres – og bliver det i første omgang ofte ved at finde veje til at undgå at mærke dem så meget – eller til at dæmpe dem.

De fleste, som lever med tvangstanker og tvangshandlinger, synes ikke, det er en optimal måde at håndtere livets udfordringer. Samtidig er de i en situation, hvor det netop er tvang – noget, de ikke kan komme udenom.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt både at afdække og skabe varige positive ændringer af aspekter, der betinger eller udløser OCD – fuldstændigt på egen hånd.