Depression - Område - Download

Nu kan du selv

Inden, man når til depressionen, vil der på forskellige tidspunkter have været oplevelser af at være ked af det – og stærkere og stærkere følelser af opgivelse. Man kan sige depression er udtryk for stærk opgivelse.

Depression indebærer at man mere eller mindre ofte er i en nedtrykt stemning og har svært ved at tage sig sammen til nogen ting. Man føler opgivelse, kan føle man er ubetydelig og kan føle sig forladt. Nogle har en fornemmelse af at synke ned i et sort hul.

Nedtrykt er det ord, der tidligere blev anvendt for den tilstand, vi nu kalder for depression. Når man er nedtrykt, er der noget, man er trykket ned af. Det, der trykker ned, må løftes af for at vende tilbage til sin grundtilstand – som er ro og glæde.

Når man er deprimeret, er der noget indeni, der er ked af det. Det viser sig oftest som det vigtigste at være det, man kan kalde det egentlige selv – eller jeget, der er ked af det. Det er det egentlige selv – eller jeget, som har livsdrømmene om, hvad man gerne vil udrette.

Oplevelser i livet (ofte tidlige) kan have lært os, at det, vi gerne selv vil, ikke kan lade sig gøre.

’Fri ved at prikke har gjort det enkelt og hurtigt både at afdække og varigt og positivt at ændre aspekter, som nedtrykker dig – fuldstændigt på egen hånd.