Lederskab - ledelse - Område - Download

Nu kan du selv!

Samtidig med, lederskab kan indebære ansvar over for andre ledere, aktionærer, medarbejdere og familie, ser det ud til at være afgørende at bevare eller fastholde udgangspunktet i sig selv. Det ser ud til at være afgørende i forhold til at være i balance, i forhold til at kunne finde motivationen, i forhold til at kunne inspirere medarbejdere og i forhold til at være en del af en familie på en optimal måde.

At have udgangspunkt i sig selv er – for mange – mere eller mindre ukendt. For rigtig mange gælder det, at mere end 90 % af det, de gør, er ubevidst styret. Man kan også sige, det igen og igen er den ubevidste styring, der bringer ”overraskelser”.

Ofte har vi idéer eller forestillinger om, hvad der vil være det bedste at gøre i en situation, men får ikke gjort det – eller gjort noget andet.

Det ser ud til, vi, når vi virker med udgangspunkt i det, vi egentlig er, formår udelukkende at være motiveret af at løse den opgave, vi er stillet overfor. Det ser også ud til, vi, når vi virker med udgangspunkt i det, vi egentlig er, har valgt de opgaver, vi er stillet overfor.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt både præcist at afdække – og at skabe varige positive varige af aspekter, der forhindrer dig i at være den leder, du ønsker at være – fuldstændigt på egen hånd.