Seksualitet - Område - Download

Nu kan du selv!

Seksualitet ser ud til at være noget naturligt. Derfor kan det undre, at det kan være så svært at udfolde den.

Det ser ud til at have sammenhæng med, at seksualiteten ikke bare udfolder sig naturligt – men i de fleste tilfælde indgår i eller er en del af en social sammenhæng.

Lige så snart, noget indgår i en social sammenhæng, påvirkes det af de mennesker, der også indgår i lige præcis den sociale sammenhæng.

De vigtigste forestillinger, vi har – også om seksualitet – er dem, vi har med fra den sociale sammenhæng, vi voksede op i. Nogle forestillinger har vi selv dannet på baggrund af det, vi har oplevet. Andre har vi overtaget fra mennesker, vi tillagde stor betydning.

Nogle forestillinger passer til den, vi egentlig er – andre bestemt ikke.

Historisk har det været afgørende at styre seksualiteten. Det har det været, fordi en konsekvens eller et resultat af at udfolde seksualiteten kan være børn, der skal forsørges. Samtidig har der været et udbredt ønske om at have kontrol over, hvem der blev en del af ens familie. Familien var tidligere langt den vigtigste sociale enhed.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt både at afdække og at skabe varige positive ændringer af aspekter, som forstyrrer eller forhindrer dig i at udfolde din seksualitet – fuldstændigt på egen hånd.