PTSD - Område - Download

Nu kan du selv!

PTSD er en forkortelse for Post-traumatisk stress syndrom. Det kan omskrives til ’stress efter en traumatisk oplevelse’ (eller flere). Post betyder efter og syndrom er et antal af symptomer som karakteriserer eller beskriver en sygdom eller en tilstand.

En af mine kursister fra Han Herred (det stykke, der er nord for Limfjorden imellem Thy og Vendsyssel) fortalte, det ikke duede at kalde det for traumer der. Hun brugte i stedet udtrykket "træls oplevelser".

Traumer er meget ubehagelige oplevelser. De lagres i vores bevidsthed og i kroppen. Det ser ud til, det er med henblik på at være opmærksom eller i alarmberedskab i tilfælde af lignede oplevelser.

Traumer kan være oplevet for nylig: overfald, voldtægt, røveri, naturkatastrofer, uheld, krig.

Det kan også være gamle traumer: vold eller psykisk vold fra forældre, søskende eller andre "nære", incest, forskellige situationer, som ikke var mulige at håndtere tidligere i livet (det kan være som barn).

Traumerne vil ofte være fortrængte til den ubevidste del af vores indre lager - hvilket betyder, det ikke er noget, vi umiddelbart husker. Alligevel kan en gammel oplevelse blande sig i vores liv i forbindelse med nye oplevelser, der bare det mindste minder om den tidligere oplevelse. Ikke ved at vi husker oplevelsen (det kan dog ske) - men ved, at vi mærker det eller de ubehag, der var forbundet med oplevelsen. Det kan være man sveder, ryster, får hjertebanken, får hovedpine, spændinger, smerte, kvalme m.m.

’Fri ved at prikke er ”bare” et enkelt redskab til meget hurtig afdækning af individuelle aspekter, som forhindrer dig i at være den, du egentlig er – og til hurtigt at skabe varige positive ændringer af de aspekter - fuldstændigt på egen hånd.