Identitet - Område - Download

Nu kan du selv!

Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvem er lige præcis jeg? Hvad er lige præcis jeg?

Man kan sige, jeg er, det jeg er – og det, jeg har lært at være. Det, jeg har lært at være – eller det, livet har lært mig at være er samlet i de overbevisninger, jeg har dannet om, hvad og hvordan livet er for mig. Nogle overbevisninger har jeg overtaget fra mennesker, jeg tillagde særlig betydning.

Mange af os er ikke blevet set, hørt og forstået som dem, vi egentlig var eller er, der, hvor vi voksede op. Der har måske mere været en tilpasning eller tilretning til det, de voksne, vi voksede op sammen med, følte – og vi følte – passede for dem.

Det kræver styrke at stå alene og stærkt ude i verden – og det er da også noget, vi ser op til hos andre, når de formår det. Det ser ud til, det er fordi vi selv har en indre tilskyndelse til at formå det samme.

Samtidig med, man på mange måder ikke lever i overensstemmelse med det, man egentlig er, er der en indre tilskyndelse til at folde det ud, man egentlig er. Jo stærkere kravene har været om tilpasning eller tilretning har været – jo sværere – eller jo større er arbejdet med at sætte sig selv fri til at være det, man egentlig er.

Jo flere mennesker vi bliver på jorden – jo mere fantastisk kan det være at tænke på, at vi alle er forskellige. Alle har hver deres helt unikke historie. Derfor kan jeg ikke være som andre – og behøver heller ikke at forsøge. Alligevel forsøger mange af os.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt både præcist at afdække – og at skabe varige positive ændringer af aspekter, der forhindrer dig i at være den, du egentlig er – fuldstændigt på egen hånd.