Sygdom - også kronisk - Område - Download

Nu kan du selv!

Det ser ud til, sygdom er 80 – 90 %  (ofte mere) tankemæssigt/følelsesmæssigt betinget.

Hvis man skal have hjælp til at ændre tankemæssige/følelsesmæssige aspekter, kan det være bekosteligt. ’Fri ved at prikke’ løser det problem, fordi det enkelt, præcist og hurtigt både gør det muligt at afdække og ændre aspekter positivt og varigt – fuldstændig på egen hånd.
Det er en stor fordel, hvis man er nået til at være syg, fordi der så kan være lidt mere, der skal ændres.

Det ser ud til, det, der følelsesmæssigt belaster os, også belaster kroppen. Det, der ser ud til at belaste os, er især negative tanker om os selv – og de følelser, der følger med. Vores tanker udløser følelser og de reaktioner i kroppen, der følger. Man kan tale om, at dette forstyrrer kroppens balance – og det ser ud til, kroppen er i stand til at genetablere balancen på egen hånd, når den ikke længere belastes.

Hvis man er i en arbejdssituation, man ikke oplever at kunne øve indflydelse på, kan det opleves som den eneste mulighed at blive syg. Når man har en oplevelse af, det ikke er muligt at øve indflydelse (enten ved at skabe ændringer – eller ved at være et andet sted), ser det ud til at have sammenhæng med de livsbegrænsende overbevisninger, man bærer på, om de livsmuligheder, man har.
Det samme kan gælde for en livssituation i et parforhold eller en familie.

’Fri ved at prikke har gjort det enkelt og hurtigt både at afdække præcist (også ubevidste), hvilke aspekter der udløser eller betinger en bestemt tilstand eller sygdom (individuelt) og at skabe varige positive ændringer af de aspekter – fuldstændigt på egen hånd.