Vægt - Område - Download

Nu kan du selv!

Mad – og vores forhold til mad – ser ud til at være noget meget grundlæggende for os. Mad har afgørende betydning for vores overlevelse fra det øjeblik, vi bliver født. Allerede her begynder også den første prægning. Hvis mor er præget til at håndtere følelsesmæssig sult ved at spise, vil hun være tilbøjelig til at håndtere sit barns sult på samme måde.

Følelsesmæssig sult stilles optimalt med omsorg og nærvær. For at få stillet sin følelsesmæssige sult kræver det, at man ved det er muligt – og hvordan.

Det ser ud til, alle kroppe har deres individuelle ”balancepunkt” – eller ”balancepunkter”. Derfor kan man ikke sammenligne sig med andre

Der ser ud til at være en stærk sammenhæng imellem vores (bevidste og ubevidste) oplevelse af at kunne skabe vores liv (gribe ind/forandre) og hvordan kroppen reagerer ex ved at hamstre eller lægge på lager – og tilskynder os til at gøre det – hvis der er en oplevelse af, at andre skaber livet.

Det ser ud til, vores tanker omkring os selv os selv (herunder hvordan vi ser os selv i forhold til andre), har betydning for den information, der er i cellerne – og dermed den måde, de agerer og reagerer. Det ser også ud til, det er muligt at ændre informationen positivt, ved at ændre vores tanker. Vores tanker er betinget af eller bliver udløst af vores overbevisninger om os selv.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt både at afdække og at skabe varige positive ændringer af livsbegrænsende overbevisninger, som ikke passer med, hvem og hvad du er – fuldstændigt på egen hånd.