Sport - Område - Download

Nu kan du selv!

Det ser ud til frihed er forbundet med at kunne følge sig selv. Det ser også ud til at gælde, når det handler om at være fri til at udfolde sit fulde potentiale i forhold til at udøve sin sport.

Når der er tale om en sport, er det ofte forbundet med en form for eller grad af konkurrence. Der, hvor der er et konkurrenceaspekt, er der ofte også et ønske om at være bedre end andre – eller den bedste. Vi kan have talent for noget – men talentet skal også foldes ud. Det kræver i de fleste tilfælde en meget målrettet indsats at folde et talent helt ud. Det indebærer ex hele tiden at have fokus på delmål og endemål.
Det indebærer også at håndtere de øjeblikke – eller perioder, hvor man mister motivationen eller troen. Ofte betyder dette aspekt mindst lige så meget som størrelsen af talentet.

Uanset hvilket talent, det drejer sig om, ser det ud til at være afgørende, hvordan vi bevidst og ubevidst tænker om os selv. Hvis man sætter en linje eller skala op med to yderpunkter, kan det ene yderpunkt være et menneske fuldt af positive forventninger til sig selv – og det andet et menneske, der fuldstændig mangler tiltro til egne evner og muligheder. Alle vil befinde sig et sted på skalaen i løbet af en proces med at udfolde et talent.

Det ser også ud til at være afgørende, hvad vi tænker, når vi udfører noget. I forbindelse med sport er det ofte bevægelser, vi gerne vil nå til at udføre på bestemte måder. Det ser ud til – også i forhold til vore mindste bevægelser – at have en betydning, hvad vi tænker lige i det splitsekund, vi skal udføre en bevægelse. Hvis man ex på et tidspunkt har dannet en overbevisning, som kunne være: ”Jeg er sikker på, det aldrig lykkes helt for mig!”, vil den igen og igen spille ind eller blande sig – lige indtil den ændres.

’Fri ved at prikke’ har gjort det enkelt og hurtigt at skabe varige positive ændringer af aspekter, der forhindrer dig i at udfolde dit fulde potentiale – fuldstændigt på egen hånd.