Familie - Område - Download

Nu kan du selv!

Det ser ud til at være muligt at føle sig fri som del af en familie. For mange gælder det dog, at det kræver en målrettet indsats at nå dertil.

Familien ser stadig ud til at være en betydningsfuld social enhed. Tidligere har den været den vigtigste – og mange aspekter hænger mere eller mindre ved. Det kan ex være følelser af, at et enkelt familiemedlems opførsel ”falder tilbage” på familien – og kan tænkes som noget, familien kan have et ansvar for.

Det ser ud til, nogle er født ind i en familie, hvor de passer. Det betyder, de fremherskende krav og forventninger i familien ikke passer for eller til dem. Det kan ex også betyde, at det opleves naturligt at gå i et familiemedlems ”fodspor” erhvervsmæssigt.

Andre ser bestemt ikke ud til at passe i den familie, de bliver født ind i. Familien kan tale om, at den har eller har fået et ”sort får”. ”Det sorte får” kan opleve, det er udenfor, måske aldrig føler sig forstået og på mange måder – eller alle – føle sig forkert. Ofte vil det opleves som at ”det sorte får” stiller store spørgsmålstegn ved familien – og familien omvendt stiller store spørgsmålstegn til ”det sorte får”. Spørgsmålstegnene kan opleves som en stor udfordring – men er samtidig en god udfordring at tage op. En relation eller et forhold til et andet menneske kan kun ændres – ikke forsvinde.

Det ser ud til, vi har nogle meget gode grunde til alt, hvad vi gør. Ved at investere tilstrækkeligt i at forstå hinanden, ser det ud til at være muligt at leve respektfuldt sammen.

’Fri ved at prikke’ enkelt og hurtigt både at afdække - og at skabe varige positive ændringer af aspekter, der forhindrer dig i at føle dig fri som del af en familie – fuldstændigt på egen hånd.